Licenses: Creative Commons Attribution Tags: peta kementerian

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
2018-11-29 - Dataset ini mengenai peta indikatif penundaan izin pembukaan lahan baru
KMZ