Tags: pertanggungjawaban pengesahan bulan

Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juni TA 2016
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Juni TA 2016
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan September TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan September TA 2017
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Januari TA 2017
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Januari TA 2018
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Januari TA 2018
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Februari TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Februari TA 2017
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Juni TA 2018
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Juni TA 2018
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan September TA 2016
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan September TA 2016
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan November TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan November TA 2017
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan April TA 2018
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan April TA 2018
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan November TA 2016
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan November TA 2016
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Agustus TA 2017
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Februari TA 2018
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Februari TA 2018
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Mei TA 2016
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Mei TA 2016
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Agustus TA 2016
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Agustus TA 2016
CSV
Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bulan Oktober TA 2017
2019-01-31 - Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BM, Barang dan Jasa , Belanja Pegawai pada bulan Oktober TA 2017
CSV