Tags: lapor aduan

Rekap Lama Laju Verifikasi dan Laju Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
2019-01-31 - Rekapitulasi lama laju verifikasi dan laju tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat yang masuk lewat aplikasi LAPOR!.
CSV