Tags: ketenagakerjaa kesejahteraan rakyat

Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga Miskin
2018-11-29 - Dataset ini berisi data mengenai jumlah kepala rumah tangga dengan status kesejahteraan 30% terendah berdasarkan Provinsi dan lapangan pekerjaan Penjelasan mengenai Variabel...
CSV