Tags: Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan

Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi s/d Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Pelepasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan)
XLSX
Penetapan Wilayah KPH Model
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Penetapan Wilayah KPH Model
XLSX
Tukar Menukar Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
XLSX
Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan
XLSX
Potensi Tegakan Hutan di Indonesia Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Potensi Tegakan Hutan
DOCX
Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2011-2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Pembangunan Sumur Resapan
XLSX
Produksi Venneer
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Produksi Venneer
Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Tahun 2011-2
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
XLSX
Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar
XLSX
Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2011-2015
2018-11-29 - Kumpulan data Rekapitulasi berisi Pembangunan Pengendali Jurang
XLSX
Produksi Serpih Kayu
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Produksi Serpih Kayu
Ekspor Industri Kehutanan
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Ekspor Industri Kehutanan
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Nasional Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Nasional
XLSX
Rekapitulasi Hutan Produksi yang Dibebani Hak
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Rekapitulasi Hutan Produksi yang Dibebani Hak
XLSX
Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan l Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri...
XLSX