Organizations: Kantor Staf Presiden Tags: Kawasan Hutan

Tukar Menukar Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
XLSX
Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan
XLSX
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi (Tambang) s.d. Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi (Tambang)
XLSX
Perkembangan Serah Terima Lahan Kompensasi s.d. Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Serah Terima Lahan Kompensasi
XLSX
Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses Review RTRWP sampai dengan D
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses Review RTRWP
XLSX
Luas Kawasan Hutan Indonesia sampai dengan Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan Indonesia
XLSX
Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan
XLSX