Formats: XLSX Tags: Planologi Kehutanan Kehutanan

Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi s/d Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Pelepasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan)
XLSX
Penetapan Wilayah KPH Model
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Penetapan Wilayah KPH Model
XLSX
Tukar Menukar Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
XLSX
Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan
XLSX
Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan
XLSX
Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas s.d. Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas
XLSX
Perkembangan Serah Terima Lahan Kompensasi s.d. Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Serah Terima Lahan Kompensasi
XLSX
Luas Kawasan Hutan Indonesia sampai dengan Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan Indonesia
XLSX
Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan
XLSX