Licenses: Open Data Commons Attribution License Formats: CSV Tags: 2017

Data Pengurus Barang Tahun 2017
2019-01-31 - Dataset ini berisi Nama Pengurus Barang Tahun 2017. wilayah : wilayah penugasan satuan_kerja : satuan kerja pegawai nama_pengurus_barang : nama pegawai pengurus barang
CSV