Tags: Kehutanan

Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi s/d Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Pelepasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan)
XLSX
Penetapan Wilayah KPH Model
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Penetapan Wilayah KPH Model
XLSX
Tukar Menukar Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Tukar Menukar Kawasan Hutan
XLSX
Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Tahun 2013-2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam
XLSX
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Data Progress Penyusunan RPPLH Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Data Progress Penyusunan RPPLH
DOCX
Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan
XLSX
Potensi Tegakan Hutan di Indonesia Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Potensi Tegakan Hutan
DOCX
Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan sampai dengan Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Penyusunan Rencana Kawasan Hutan
XLSX
Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2011-2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Pembangunan Sumur Resapan
XLSX
Produksi Venneer
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Produksi Venneer
Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Tahun 2011-2
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
XLSX
Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas s.d. Desember 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas
XLSX
Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2015
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar
XLSX
Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2011-2015
2018-11-29 - Kumpulan data Rekapitulasi berisi Pembangunan Pengendali Jurang
XLSX
Produksi Serpih Kayu
2018-11-29 - Kumpulan data berisi Rekapitulasi Produksi Serpih Kayu