Licenses: Creative Commons Attribution Formats: XLSX Tags: suara tidak sah kecamatan

Data suara tidak sah paslon presiden dan wakil presiden Tahun 2009
2019-01-31 - dataset berisi kecamatan, jumlah seluruh suara tidak sah
XLSX
Data suara tidak sah paslon presiden dan wakil presiden Tahun 2004
2019-01-31 - dataset berisi kecamatan, jumlah seluruh suara tidak sah
XLSX