Sarana Jakarta

Dataset ini berisi mengenai sarana-sarana beserta jumlah-nya di DKI Jakarta

Penjelasan mengenai Variabel pada Dataset ini:

  1. tahun: Tahun
  2. jenis_sarana: Jenis Sarana
  3. nama_sarana: Nama Sarana
  4. satuan: Satuan mengenai Sarana tersebut
  5. nilai: Nilai/Jumlah dari Sarana tersebut

Data and Resources

Additional Info

Field Nilai
Cakupan Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2008 - 2012